Learn more about Tirana’s bus network with this map from SUTi (Sustainable Urban Transport in Tirana).

Mësoni më shumë rreth rrjetit të autobusëve të Tiranës me këtë hartë nga SUTi (Transport i Qëndrueshëm Urban në Tiranë).

Contact