E-Mobility
12/23
Author: TUMI

Lviv E-Mobility Plan | План розвитку електромобільності Львівської міської територіальної громади

The Lviv E-Mobility Development Plan is a comprehensive roadmap designed to transform the mobility landscape of Lviv, aligning with local, national, and European strategic goals. The plan outlines expected impacts, current mobility infrastructure, and future visions, principles, and objectives for Lviv’s e-mobility up to the year 2035.

План розвитку електромобільності у Львові — це комплексна дорожня карта, призначена для трансформації мобільності Львова, яка відповідає місцевим, національним та європейським стратегічним цілям. План окреслює очікувані наслідки, поточну інфраструктуру мобільності та майбутні візії, принципи та цілі розвитку електромобільності у Львові до 2035 року.

Lviv E-Mobility Plan | План розвитку електромобільності Львівської міської територіальної громади

Contact