Planning Public Transport
05/23
Author: SUTi

Map of Tirana’s bus network

Learn more about Tirana’s bus network with this map from SUTi (Sustainable Urban Transport in Tirana).

Mësoni më shumë rreth rrjetit të autobusëve të Tiranës me këtë hartë nga SUTi (Transport i Qëndrueshëm Urban në Tiranë).

Map of Tirana’s bus network

Contact